• Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Yelp Icon
  • Black YouTube Icon

2420 N. Dixie Hwy. Wilton Manors, FL 33305 |  art@sculpturebysylvie.com  |  Tel. (754)-307-4430